• Výjazd: zistenie závady, obhliadka - 500sk

  • Výjazd:havária do 30 minút - 900sk

  • Výjazd: NON STOP do 1 hodiny - 800sk

  • Zapojenie:
    • umývačky - 300sk
    • práčky - 300sk
    • ventil+odtok - 800sk
  •